پنیرک(توله)

یکشنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1386 ساعت 17:31

Malva neglecta

 Common mallow

گیاهی است یکساله زمستانی یا دو ساله از خانواده Malvaceae که ازدیاد ان از طریق بذر صورت میگیرد.برگهای این گیاه ساده،قلبی شکل وبه طور متناوب روی ساقه قرار گرفته اند. رگبرگهای پنجه ای دارند و موهای ستاره ای شکل چند سلولی انها را تزیین کرده است.در قاعده هر برگ دو گوشوارک قرار دارد. برگها دارای5تا7 لوب غیر واضح هستند.

گلهای توله منظم و هرمافرودیت است.کاسه گل از سه کاسبرگ آزاد منظم و جام از 5 گلبرگ آزاد منظم و سفیدرنگ تشکیل یافته است.طول اجزای جام و کاسه با یکدیگر مساوی است.نافه از پرچم های متعدد و به صورت لوله ای در داخل گل که از پیوستن میله ها به وجود آمده، تشکیل شده است.انتهای پرچم آزاد است مادگی از تعداد زیادی کارپل که هر کدام یک تخمک واژگون دارد، تشکیل یافته است.میوه پنیرک گرد،فشرده و سطح خارجی آن ناصاف و خشن است و دانه های آن قهوه ای رنگند.

این گیاه معمولاً در زمینهای زراعی و بایر و مرطوب و هچنین اطراف آبروها روییده میشود.دام از این علف تغذیه میکند،ساکنان مناطق جنوبی کشور نیز از گیاه توله به صورت خام یا پخته استفاده میکنند.

روشهای کنترل: 

در مزارع غلات(گندم وجو)از علفکش مکوپروپ پی+دیکلوپروپ پی+MCPA(SL60%)به نسبت2.5لیتر در هکتار و در مرحله5تا6 برگی شدن گندم استفاده میشود.همچنین تری بنورون متیل(گرانستار) DF75% به میزان 15-20گرم در هکتار.

در مزارع پنبه از اتال فلورالین(EC33.3)به نسبت3تا3.5لیتر در هکتار قبل از کاشت و به صورت مخلوط با خاک در یک نوبت استفاده میشود.

در مزارع نیشکر برای مبارزه با گونه M.parviflora از متریبوزین(DF75%,WP70%)به نسبت 2-4 کیلوگرم به صورت لکه ای قبل و بعد از ظهور علف هرز در یک نوبت استفاده میشود.

در مزارع کلزا از سم هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل(EC12.5%)به نسبت 2 لیتر در هکتار استفاده میشود(زمانی که حداقل دمای شبانه روز به پایینتر از 5 درجه سانتیگراد میرسد از مصرف این علف کش باید خودداری شود.)

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo