روشهای کنترل علفهای هرز

جمعه 15 آبان‌ماه سال 1388 ساعت 23:11

روشهای کنترل علفهای هرز

کنترل  علفهای هرز بایستی براساس یک برنامه مدیریت مبارزه تلفیقی باشد ، و هدف آن ترکیب تکنیکهای مخصوص کنترل علفهای هرز برای رسیدن به یک سطح اقتصادی با حداقل استفاده از سموم شیمیائی ، لذا کنترل علف های هرز همراه با روشهای پیشگیری نظیر
- انتخاب بذر پاک
- تهیه مناسب زمین
- کشت گیاهان زراعی رقابت کننده با علفهای هرز
- تاریخ کاشت مناسب
سبب کاهش مصرف بیش از حد علف کشها می شود
انتخاب مناسبترین روش در کنترل علفهای هرز یک محصول زراعی یا باغی ، به تجارب محلی ، وجود نیروی انسانی ، امکانات و وسائل ماشینی و وجود انواع علف کشها بستگی دارد

تناوب زراعی

تناوب زراعی عبارت است از تعویض نوع کشت در یک قطعه زمین در فصول متوالی ، این طریقه نه تنها باعث کنترل علف های هرز می گردد بلکه در مبارزه با آفات و بیماریها کمک می کند

 

ایجاد پوشش Mulching

 

   ایجاد پوشش عبارت است از عمل پوشانیدن خاک به وسیله یک لایه سطحی از موادی که مانع رسیدن نور به سطح خاک شود و بدینطریق از رشد و نمو اغلب علفهای هرز جلوگیری می نمایند .
 همچنین این روش به عنوان محافظ رطوبت خاک به کار می رود . موادی که مورد استقاده قرار می گیرند ممکن است مواد آلی نظیر پوست درخت خرد شده ، کلش خانواده گرامینه ، برگ درختان مختلف ، یا ورقة پلاستیکی سیاه باشد ، پلی اتیلن سیاه به علت هزینه سنگین و دوام کم در برابر نور و گرما ، معمولاً در اراضی کوچک که دارای گیاهان زراعی با ارزش بالا هستند ، استفاده می شود

 

   منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم.

ضدعفونی خاک Soil Fumigation  

 

ممکن است بذور گیاهان هرز را ، در قسمت محدودی در داخل خاک ، قبل از کاشت در اثر ضدعفونی کردن خاک با یک گاز سمی مانند متیل بروماید ، از بین برد .
برای این منظور ابتدا خاک شخم زده می شود و آماده برای کشت می گردد و بوسیله یک ورقه پوششی جهت محبوس کردن هوا پوشیده شده و ماده ضدعفونی کننده زیر ورقه پوششی تزریق می گردد. ورقه پوششی را نباید به مدت چند روز از روی زمین حرکت داد ، سپس از برداشتن ورقه پوششی از روی خاک ، حداقل باید 10 روز قبل از کشت ، خاک را در جریان هوای آزاد قرار داد.
میتل بروماید خیلی سمی است لذا عمل ضدعفونی با این ماده فقط باید بعهده کارگران کاملاً متخصص گذاشته شود

 

 Soil – Solariation استفاده از حرارت آفتاب در خاک

 

روشی غیرشیمیائی که اخیراً برای ضدعفونی خاک مورد استفاده قرار گرفته و به نظر می رسد امیدبخش باشد 
در این روش به عمداً درجه حرارت خاک مرطوب را تا حدی بالا می برد که باعث از بین رفتن بذور علفهای هرز و یا مانع جوانه زنی آنها شده و گیاهک را از بین می برد .
این روش بوسیله  قرار دادن یک ورقه پلی اتیلن شفاف ، روی زمینی که خوب شخم خورده و مرطوب باشد ، انجام می گیرد و به مدت 5 تا 6 هفته در طول گرمترین ماههای سال روی زمین نگهداشته میشود .  لوله ای در زیر سرپوش قرار می دهند که در موقع خشکی ، خاک را به طور قطره ای آبیاری می کنند و بعد از برداشت ورقه پوششی ، می توان در آن خاک با کمال اطمینان گیاه کشت کرد.

 

مبارزه مکانیکی با علفهای هرز

کنترل مکانیکی  علفهای هرز عبارت است از بین بردن علفهای هرز با وسایل گوناگون که شامل
- وجین دستی
- کولتیواتور زنی 
- شخم و دیسک اجرا می شود
در این روش باید دقت کرد تمام علف های هرز از بین برده شود و ریشه و سایر اندامهای هوائی گیاهان زراعی صدمه نبینند
این روش اغلب در مرحله اولیه رشد گیاهان زراعی بکار می رود و برای کنترل علفهای هرزی که نسبت به علفکش های شیمیائی مقاوم هستند روش مناسبی است .

 

مبارزه شیمیائی

 

یکی از روشهای کنترل علفهای هرز است که با استفاده از علف کش های رایج می توان با یکی از روشهای زیر علفهای هرز را کنترل نمود.

 

علفکش های خاک مصرف

موقعی است که علفکش در روی خاک به کار برده شود و بوسیله ریشه های گیاه و گیاهک ضمن رشد و نمود در خاک ، جذب می گردد.
بیشتر علفکش هایی که به این طریق استفاده می شود . 
اثر مداوم آنها روی جوانه زنی علفهای هرز بستگی به درجه پراکندگی و تجزیه آنها دارد.
این عفلکش ها به نام علفکش های پایا نامیده می شود.

 

علفکش های قبل از بذرپاشی یا قبل از کشت نشاء

روشی است که علف کش قبل از کشت یا نشاء کردن گیاهان زراعی به کار برده می شود. ممکن است علفهای هرز جوانه زده باشند ، در اینصورت می توان علفکش تماسی یا سیستمیک به کار برد ، یا ممکن است علفهای هرز هنوز جوانه نزده باشند در اینصورت سمپاشی خاک توصیه می شود  .

سمپاشی پیش رویشی  Pre - Emergence Treatment  

روشی است که علفکش بعد از کشت گیاهان زراعی و قبل از جوانه زدن و خارج شدن آن از خاک به کار برده میشود.
در این طریقه ممکن است از علفکش  تماسی ، سیستمیک یا پایدار استفاده کرد.
اصطلاح قبل از جوانه زدن ، ممکن است در رابطه با جوانه زدن علفهای هرز نیز به کار رود و این ممکن است موجب اختلاف گردد. برای جلوگیری از ابهام روشن کردن این موضوع که قبل از جوانه زنی مربوط به گیاهان زراعی یک علف هرز است مهم باشد .

سمپاشی پس رویشی  Post – Emergence Treatment 

روشی است که علفکش بعد از سبز شدن گیاهان  زراعی در خاک مصرف می گردد.
سمپاشی برگی ، بوسیله علفکش های تماسی ، سیستمیک ، و پایدار می تواند انجام شود.
سمپاشی پس رویشی نیز ممکن است هم به گیاهان زراعی و هم به علفهای هرز مربوط باشد

 

 سمپاشی عمومی Overall Treatment  

روشی است که علفکش به طور یکنواخت روی همه مزرعه پاشیده می شود

منبع : http://weedplants.blogfa.com

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo